Aktiviteter

Folkeskolereform Kreative processer
På Tværs af Musik Knejpefestival
Gamelaner Evalueringer
Musiketnolog Feltarbejder
Minoritetsforskning

Folkeskolereform og musikskolerne

Fysik

Hvordan kan musik- og kulturskolernes særlige kompetancer bringes i spil med grundskolernes fagudbud og med de nye fælles mål? Hvordan kan vi bruge musikfaget og musik-/kulturskolerne i nytænkningen af fagrelevante forløb og aktiviteter som højner elevernes faglige udbytte?

 

Flere års udviklingsprojekter og evalueringsopgaver i skoleverdenen har givet mig interesse for disse spørgsmål, med rummelighed, faglighed og kreativitet som nøgleord. Derfor tilbyder jeg kurser for lærere/pædagoger og skoler, både generelle inspirationskurser og mere konkrete skræddersyede samarbejder.

 

Jeg er optaget af at udnytte folkeskolereformens momentum til at skabe nogle nye muligheder. Det skal ikke kun handle om at få nogle nye musikalske kompetencer ind i skolen, men om at begge miljøer skal vokse og blomstre (win-win). Grundskolerne kan bruge musikskolelærernes mange musikalske erfaringer, samtidig med at musikskolerne får rammer som kan supplere den praktiske musikudfoldelse som de normalt står for, med en videnstilgang, så eleverne også lærer noget om musik.

 

I mit arbejder tager jeg udgangspunkt i et globalt udsyn. Min musiketnologiske baggrund (med erfaring med musik fra hele verden), og min forskning i indvandrermiljøerne, førte til ideen om at søge emner på tværs af kulturer og traditioner som kan binde musik fra nær og fjern sammen, til brug i undervisning. Her er dog ikke tale om et etnisk projekt eller om at præsentere en eller to fremmede musiktraditioner i en musiktime. Udsynet bruges til at stille skarpere på den musik vi beskæftiger os med, uanset kultur eller genre. I stedet for at snakke ud fra en fælles vestlig (klassisk?) musik(ind) forståelse, ser vi på musikken udefra. Det kan give et friskt blik, nye muligheder, og skabe bedre plads til de børn og unge som ikke lige er vokset op med lærernes musikalske baggrund, kulturelt eller socialt. Denne tankegang kan udfoldes i mange forskellige undervisningsforløb.

 

Se ideer under kurser og workshops til venstre.

 

   Fysik-musik i Qaanaaq       Fysik-musik på HGO

 

Fysik-musik på Frederiksberg Gymnasium

Kreative processer i musikundervisningen

KMP på Frederiksberg Gymnasium

Der er fokus på kreativitet i skolen og i samfundet. Det er en vigtig ressourse og et spændende læringsredskab, et mål og en metode, på samme tid konkret og uendelig uhåndgribeligt.

 

Det har været en stor inspiration at følge professionelle komponisters arbejde med komposition i klasseværelset som del af de såkaldte 'KMP'-aktiviteter rundt om i landet (Kreative Musikalske Processer) - opleve arbejdet med frisættelse af elevernes kreativitet og nysgerrighed, bibringe en anderledes oplevelses- og indlevelsesmulighed i musikken. Disse erfaringer har gjort mig nysgerrig på potentialet ved at arbejde med struktureret kreativitet uden et fast kunstnerisk (genre-)mål. Undervejs blev jeg bevidst om, hvor ofte kreativitet reelt er erstattet med reproduktion, og hvor sjældent vi rent faktisk arbejder med en fri skabende proces.

 

I 2008 drog jeg på en rejse ind i komposition i klasseværelset , som del af en udredningsopgave om struktureret reativitet som formidlingsmetode, jeg løste for Vestjysk Musikkonservatorium: 'Det Glemmer Jeg Aldrig'.

 

Jeg har brugt komponister i mit arbejde med at tilføje en anden dimension til min undervisning og gøre nyt stof nærværende for eleverne. Men gradvist har jeg også selv bevæget mig ud på den kreative bane, og i dag kombinerer jeg gerne mine vidensforløb med egne og andres kreative processer.

 

I På Tværs af Musik tilbageerobres kreativiteten gennem mødet med ukendt musik fra andre dele af verden. De kendte formler virker ikke på den fremmede musik, så eleverne bliver nødt til at søge nye veje. Vi har brugt kreative processer og komposition når eleverne skal gøres bekendte med gamelan-instrumenterne. Forståelsen af 'ornamentik i lyd og billede' styrkes gennem komposition og tegning. Forløb om krydsfeltet mellem fysik og musik omfatter et væsentligt element af kreativitet både i skabelsen af musikinstrumenter og i efterfølgende kompositionsforløb hvor de selvbyggede instrumenter anvendes. Så der er mange muligheder for at tilføje en kreativ dimension i faglige forløb.

 

I 'Ears Wide Open' bruges kreative processer som et alternativ til genreudveksling, når danske og egyptiske musiklærere, sangere og komponister mødes og arbejder pædagogisk med børn og unge i begge lande. Her er ikke tale om et hip-hop-kursus eller et andre genreprojekt hvor resultatet skal lyde på en bestem måde. Her slår vi dørene op og lader eleverne selv vælge retningen. Hvor det så fører os hen i en interkulturel sammenhæng, det må tiden vise.

 

Ears Wide Open

På Tværs af Musik

På Tværs af musik

Hvorfor nøjes med at se på vestlig musik, hvis man kan få hele verden med?

 

'På Tværs af Musik' er en generel model for en anderledes tilgang til musikundervisningen, en tilgang hvor et globalt perspektiv bruges som en underliggende grundtanke for alle emner. Her kombineres et globalt udsyn med faglighed og rummelighed.

 

Der er ikke tale om forløb om 'etnisk musik' eller om 'indvandrernes musik' ved siden af alle forløbene om (vestlige) genrer, historiske perioder eller enkeltkunstnere. Forløben handler om musik i et tværgående perspektiv, som musik som lyd i en naturvidenskabelig forstand. Om musik som lokale teoretiske systemer. Om musik som en kulturel praksis og en almenmenneskelig udtryksform - både i og udenfor Vesten.

 

Musikken er omdrejningspunktet, men fordi musik i virkeligheden udfoldes i samspil med andre udtryksformer og i kombination med andre dele af vores liv, bliver forløbene ofte tværfaglige. Men de bliver det, fordi de ikke kan lade være, ikke fordi de skal.

 

Erfaringerne fra udviklingsprojektet udkom i bogform på Wilhelm Hansen Musikforlag i 2011: På Tværs af Musik. Her samles erfaringerne fra mit samarbejde med musiklærere på fire københavnske gymnasier: Frederiksberg Gymnasium, Ingrid Jespersens Gymnasieskole, Rødovre Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium. Projektet blev finansieret af Egmont Fonden.

Knejper og festival-udvikling

Kroncong

Selv den mindste festival kan have et blik ud i verden. Så hvorfor nøjes med den nære, når vi kan få hele verden med?

 

Tematiske festivaler og events åbner for muligheden for at sætte kunst fra hele verden på programmet. Knejpefestivalen i Helsingør som så dagens lys i 2011 er et eksempel på denne idé. Her har jeg fundet spændende fortællinger fra søfartens store opdagelsesrejser og bragt dem ind på Helsingørs små værtshuse gennem musik og musikere fra den vide verden i samspil med danske bands. Vi har rejst i Vasco da Gama og Alberquerque's fodspor fra Portugal til Java via Zanzibar og Goa. Vi har fulgt danske opdagelsesrejser til Madagaskar og Sri Lanka, og besøgt Sumatra i jagten på krydderierne. Og vi følger med Francis Blake over Atlanten og videre langs Sydamerikas vestkyst og over Stillehavet mod samme Indonesiens krydderier. Læs om festivalen.

 

Musikerne og musikken store fortællinger har desuden besøgt skoler, gymnasier og biblioteker rundt om i landet. Se undervisningsmaterialet om rejsen fra Portugal til Java.

 

 Kroncong i Helsingør

Gonger og gamelaner

Gamelan på Frederiksberg Gymnasium

Minimalisterne, Debussy, Nørgård og Bjørk er bare nogle af de komponister som hentede deres inspiration i Indonesiens traditionelle gamelan. De store orkestre viser vejen for nye former for sammenspil. Kompositionsprincipperne kan inddrages i kreative forløb og udvide vores kompositoriske og teoretiske værktøjskasse. Klangverdenen med de mange metalinstrumenter åbner for ukendte verdener.

 

De indonesiske gong-ensemblerne, gamelaner, har fulgt mig lige siden min studietid i Holland. Tropemuseet i Amsterdam dannede centrum for mine første erfaringer med den javanske hof-gamelan, som ensemplespil og som akkompagnement til skyggespil og dans.

Senere fulgte også et par år med det balinesiske Gamelan Gong Kebyar, det store balinesiske ensemble, med gruppe 'Tirta'.

 

I 2006 lykkedes det at dele glæden ved den javanske gamelan med danske gymnasieelever, da den indonesiske ambassade var så venlige at udlåne deres instrumenter så vi kunne gennemføre en række workshops. Siden er det blevet til et langvarigt samarbejde med ambassaden, til to studieture til Java og to besøg af musikere fra Java til Danmark.

 

I 2009 havde jeg en studietur for en gruppe danske gymnasielærere til konservatoriet i Surakarta. Læs mere om gamelan-aktiviteterne og planerne for en ny studietur i 2015.

 

Karawitan i Solo

Evalueringer

Brændstof World.dk Det glemmer jeg aldrig

Det er gennem årene blevet til en vifte af kulturpolitiske evalueringer, med Center for Kulturpolitiske Studier som vært. Den røde tråd gennem opgaverne har været kunst, kulturformidling og kulturpolitik, ofte med et interkulturelt perspektiv:

  • Kultur på et sølvfad - en evaluering af projekt 'Kulturpakker' i Haderslev
  • Øjeblikket i nuet - skolekoncerter før og efter strukturreformen
  • Fremtiden scenekunstnere? - en evaluering af Nordic Black Express
  • world.dk - erfaringer fra verdensmusikprojekter i skoler og på spillesteder
  • Dans på skemaet - fra udviklingsprojekt til kulturpolitisk strategi
  • Levende musik i børnehaven - evaluering af børnehavekoncerter I Københavns Amt
  • Brændstof til kulturlivet? - en evaluering af Københavns Amts Projekt Brændstof

Evalueringerne har givet mig et inspirerende indblik i de processer som kendetegner denne type kulturprojekter og erfaring med opbygning af kulturprojekter i skolerne.

Musiketnolog i Danmark

 NationalmuseetHC Andersens

Den gennemgående tråd i mit musiketnologiske virke er at formidle kendskab til musik fra andre dele af verden til et dansk publikum, som forsker, som underviser og som formidler. Det er blevet til en blandet buket af formidlingsopgaver gennem årene, i samarbejde med radiofolk, filmfolk, museer, universiteter og fonde: Indretning af musikrummet på Nationalmusets Etnografiske Samling, radiodokumentar om H.C.Andersens rejse til Tyrkiet o.m.a..

 

Jeg er formand for Dansk Nationalkomite for ICTM (International Council for Traditionial Music) - forum for musik og dans i verden. Vi arbejder med at arrangere foredrag om musik og dans fra hele verden, nær og fjern, traditionelt og moderne.

 

Nationalmuseet

Feltarbejder og studieture

Gongbyggere i Solo

Der er spændende musik overalt, det er bare med at slå ørerne ud og tage ud og møde den.

 

En væsentlig del af det musiketnologiske arbejde består af feltarbejde, ophold ien sammenhæng, et land, som er anderledes end ens egen hverdag. Det et privilegium at få lov til at deltage i andre menneskers liv i en periode.

 

For mit vedkommende spillede feltarbejdet en central rolle allerede i forbindelse med mit musikviden-skabelige speciale om Færøernes musik fra 1880 til 1980. Det blev mit første møde med denne arbejdsform, og jeg var præget for livet.

 

Arbejdet med min hollandske afhandling bragte mig på et længerevarigt feltarbejde i Island, ligeledes som et studie af landets musikliv.

 

Det er vigtigt for mig at besøge de lande jeg beskæftiger mig med, på den måde får jeg en bedre indsigt i landet og musiklivet, end hvis jeg kun læser om emnet. Siden har jeg gennemført feltarbejder i Tyrkiet, Marokko og Pakistan, og blandt danske unge med baggrund. Desuden har jeg haft studieophold i Syrien, Iran og Java (Indonesien), hvor jeg har fået indblik i landenes musikliv.

 

PashtunhyrdeZurnaspiller

Minoritetsforskning

Københavnsk rapper

Mon Farven har en anden Lyd? - Strejftog i 90'ernes musikliv og ungdomskultur i Danmark.

 

Erfaringerne fra forskningsprojektet blev samlet i bogen af samme navn. Men siden har de også ligget som en klangbund for mit videre arbejde. Det blev bl.a. til en lærebog for musiklærere om musik fra Tyrkiet, Pakistan og Marokko og et radioprogram om emnet. Men det har også præget mit generelle syn på musikundervisning, med fokus på et rummeligt læringsrum og på behovet for mangfoldighed i musikundervisning.

 

Mon farven har en anden lyd?

 

Printvenlig udgave af mit CV printvenlig udgave af cv