Bøger

På Tværs af musik

'På Tværs af Musik' er en lærebog til musikfaget...men den er også et oplæg til tværfaglighed - med fagligheden i behold, ja ligefrem styrket. Den vil tilbageerobre kreativiteten i musikfaget, og den er et indlæg i debatten om hvorfor så få unge med anden etnisk baggrund vælger musikfaget og for hvordan vi kan gøre musikundervisningen mere vedkommende for alle elever uanset baggrund.

På tværs af musik er en introduktion til musik på tværs af kulturer, tider, traditioner og fag. Her samles erfaringerne fra flere års udviklingsarbejde. Se hvor alle elementerne i fagplaner og bekendtgørelser kan kastes op i luften, så der kan opstå nye mønstre og idéer, når de lander.

Bogen suppleres med et stort tekst-, lyd- og filmmateriale på nettet.

Projekt og bog er støttet af Egmont Fonden.

Wilhelm Hansen Musikforlag 2011,

ISBN 87-598-1132-3 og ISBN 87-598-1167-6

Musik omkring os - om musik fra Tyrkiet, Pakistan, Marokko...og Danmark

En lærebog og tilhørende dobbelt-cd for musiklærere og andre interesserede - om musikhistorie fra Tyrkiet, Pakistan og Marokko. Her gives en introduktion til både musik-, kultur- og religionshistorien for området, en indføring i musikteori og en beskrivelse af hvilke musikformer der dyrkes blandt indvandrere fra de pågældende lande, i Danmark.

Bogen er finansieret af Egmont Fonden. CD'en er financieret af Undervisningsministeriets Programstøtteordning.

Se oversigt over CD'ens indhold

Wilhelm Hansen Musikforlag 2003

ISBN 87-598-1132-3 og ISBN 87-598-1167-6

Mon farven har en anden lyd? - Strejftog i 90'ernes musikliv og ungdomskultur i Danmark

Hvorfor spiller unge danskere med tyrkisk-kurdisk, pakistansk eller marokkansk baggrund ikke selv musik, og hvilken musik lytter de i øvrigt til?

Med udgangspunkt i disse to spørgsmål tages læseren med på en rejse gennem dele af dansk musikliv og ungdomskultur som ofte er usynlige for den store offentlighed. Her kigges om bag de pæne forestillinger om Danmarks multikulturelle musikliv og om bag tilbøjeligheden til at betragte netop 'indvandrerheden' som det væsentligste ved denne ungdomsgruppe.

Bogen er baseret på et aktivt møde med de unge de steder hvor de færdes, og den rummer talrige klip fra interview hvor de unge giver udtryk for deres egen opfattelse. Desuden beretter forfatteren fra sine rejser til de områder, indvandrerne i sin tid kom fra.

Bogen udkom i 2000 men er stadig beklagelig relevant, da det indledende spørgsmål stadig udgør en udfordring for musiklivets professionelle.

Museum Tusculanums Forlag 2000

ISBN 87-7289-649-3